Manylion Pwyllgor

Cyd-Bwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol a'r Amgylchedd

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Maureen Potter / Sharon Thomas - 01352 702322/ 702324.

Cyfeiriad Postio:
Committee Services
County Hall
Mold
CH7 6NA

Ffôn: 01352 702322 / 702324

Gwefan: http:/www.flintshire.gov.uk