Manylion Pwyllgor

(Wedi dod i ben) Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Tai a’r Amgylchedd ar y Cyd

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Maureen Potter/Sharon Thomas/Tracy Waters 01352 702322/702324/702331.

Cyfeiriad Postio:
Committee Services
County Hall
Mold
CH7 6NA

Ffôn: 01352 702350