Manylion Pwyllgor

(Wedi dod i ben 07/05/15) Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Dysgu Gydol Oes – yn awr - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg a Phobl Ifanc

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Maureen Potter 01352 702322. E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Cyfeiriad Postio:
Committee Services
County Hall
Mold
CH7 6NA

Ffôn: 01352 702322

E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Gwefan: http://www.flintshire.gov.uk