Manylion Pwyllgor

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Sharon Thomas 01352 702324. E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk

Cyfeiriad Postio:
Committee Services
County Hall
Mold
CH7 6NA

Ffôn: 01352 702324

E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk

Gwefan: http://www.flintshire.gov.uk