Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cabinet, 5 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng Bernie Attridge 2
Cyng Glyn Banks 1
Cyng Marion Bateman 1
Cyng Sean Bibby 4
Cyng Chris Bithell 3
Cyng Helen Brown 2
Cyng David Coggins Cogan 2
Cyng Steve Copple 1
Cyng Bill Crease 1
Cyng Mared Eastwood 4
Cyng Carol Ellis 1
Cyng David Healey 4
Cyng Dave Hughes 4
Cyng Paul Johnson 4
Cyng Christine Jones 4
Cyng Richard Jones 1
Cyng Dave Mackie 1
Cyng Roz Mansell 2
Cyng Billy Mullin 2
Cyng Debbie Owen 2
Cyng Andrew Parkhurst 3
Cyng Mike Peers 1
Cyng Ian Roberts 3
Cyng Linda Thew 1
Cyng Antony Wren 1
Cyngor Sir y Fflint, 6 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng Mike Allport 5
Cyng Bernie Attridge 3
Cyng Glyn Banks 4
Cyng Pam Banks 4
Cyng Marion Bateman 6
Cyng Sean Bibby 6
Cyng Chris Bithell 5
Cyng Gillian Brockley 6
Cyng Helen Brown 6
Cyng Mel Buckley 6
Cyng Teresa Carberry 6
Cyng Tina Claydon 6
Cyng David Coggins Cogan 5
Cyng Geoff Collett 6
Cyng Steve Copple 5
Cyng Bill Crease 6
Cyng Paul Cunningham 4
Cyng Rob Davies 6
Cyng Ron Davies 5
Cyng Jean S Davies 0
Cyng Adele Davies-Cooke 6
Cyng Chris Dolphin 6
Cyng Rosetta Dolphin 6
Cyng Mared Eastwood 6
Cyng Carol Ellis 3
Cyng David Evans 6
Cyng Chrissy Gee 6
Cyng David Healey 5
Cyng Gladys Healey 5
Cyng Ian Hodge 6
Cyng Andy Hughes 5
Cyng Dave Hughes 6
Cyng Ray Hughes 2
Cyng Dennis Hutchinson 6
Cyng Alasdair Ibbotson 6
Cyng Paul Johnson 6
Cyng Christine Jones 6
Cyng Richard Jones 6
Cyng Simon Jones 6
Cyng Fran Lister 1
Cyng Richard Lloyd 6
Cyng Dave Mackie 6
Cyng Gina Maddison 6
Cyng Roz Mansell 5
Cyng Allan Marshall 6
Cyng Hilary McGuill 6
Cyng Ryan McKeown 6
Cyng Billy Mullin 4
Cyng Debbie Owen 5
Cyng Ted Palmer 6
Cyng Andrew Parkhurst 6
Cyng Mike Peers 6
Cyng Michelle Perfect 6
Cyng Vicky Perfect 6
Cyng Carolyn Preece 6
Cyng David Richardson 5
Cyng Ian Roberts 4
Cyng Dan Rose 6
Cyng Kevin Rush 6
Cyng Dale Selvester 6
Cyng Jason Shallcross 5
Cyng Sam Swash 6
Cyng Linda Thew 5
Cyng Linda Thomas 5
Cyng Ant Turton 3
Cyng Roy Wakelam 6
Cyng Arnold Woolley 5
Cyng Antony Wren 5
Is-bwyllgor Trwyddedu, 3 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng Glyn Banks 1
Cyng Marion Bateman 1
Cyng Geoff Collett 1
Cyng Steve Copple 0
Cyng Rosetta Dolphin 1
Cyng Richard Lloyd 1
Cyng Carolyn Preece 0
Cyng David Richardson 1
Pwyllgor Newid yn yr Hinsawdd, 3 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng Gillian Brockley 3
Cyng Mel Buckley 1
Cyng Steve Copple 3
Cyng Mared Eastwood 2
Cyng Chrissy Gee 3
Cyng David Healey 1
Cyng Ian Hodge 3
Cyng Dave Hughes 2
Cyng Alasdair Ibbotson 3
Cyng Roz Mansell 3
Cyng Allan Marshall 3
Cyng Hilary McGuill 1
Cyng Carolyn Preece 2
Cyng Dan Rose 3
Cyng Jason Shallcross 3
Cyng Sam Swash 2
Cyng Linda Thomas 1
Pwyllgor y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd, 2 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng Bernie Attridge 1
Cyng Gillian Brockley 2
Cyng Steve Copple 2
Cyng Rob Davies 2
Cyng Jean S Davies 0
Cyng Ian Hodge 1
Cyng Alasdair Ibbotson 2
Cyng Paul Johnson 2
Cyng Gina Maddison 2
Cyng Roz Mansell 2
Cyng Ted Palmer 2
Cyng Andrew Parkhurst 2
Cyng Michelle Perfect 2
Cyng Vicky Perfect 2
Cyng Linda Thew 2
Cyng Arnold Woolley 2
Cyng Antony Wren 2