Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cyngor Sir y Fflint, 5 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng Mike Allport 3
Cyng Bernie Attridge 0
Cyng Janet Axworthy 5
Cyng Glyn Banks 5
Cyng Haydn Bateman 5
Cyng Marion Bateman 5
Cyng Sean Bibby 5
Cyng Chris Bithell 5
Cyng Sian Braun 1
Cyng Helen Brown 2
Cyng Derek Butler 2
Cyng Clive Carver 5
Cyng Geoff Collett 5
Cyng Bob Connah 4
Cyng David Cox 2
Cyng Paul Cunningham 5
Cyng Rob Davies 5
Cyng Ron Davies 5
Cyng Jean S Davies 4
Cyng Adele Davies-Cooke 4
Cyng Chris Dolphin 5
Cyng Rosetta Dolphin 5
Cyng Ian Dunbar 4
Cyng Andy Dunbobbin 3
Cyng Mared Eastwood 5
Cyng Carol Ellis 4
Cyng David Evans 5
Cyng Veronica Gay 5
Cyng George Hardcastle 4
Cyng David Healey 4
Cyng Gladys Healey 4
Cyng Patrick Heesom 5
Cyng Cindy Hinds 3
Cyng Andy Hughes 3
Cyng Dave Hughes 5
Cyng Ray Hughes 2
Cyng Dennis Hutchinson 2
Cyng Alasdair Ibbotson 2
Cyng Joe Johnson 5
Cyng Paul Johnson 5
Cyng Rita Johnson 0
Cyng Christine Jones 5
Cyng Richard Jones 3
Cyng Tudor Jones 3
Cyng Colin Legg 1
Cyng Brian Lloyd 3
Cyng Richard Lloyd 5
Cyng Mike Lowe 5
Cyng Dave Mackie 5
Cyng Hilary McGuill 5
Cyng Billy Mullin 5
Cyng Ted Palmer 4
Cyng Mike Peers 4
Cyng Michelle Perfect 3
Cyng Vicky Perfect 4
Cyng Neville Phillips 5
Cyng Ian Roberts 5
Cllr Tim Roberts 5
Cyng Kevin Rush 5
Cyng Tony Sharps 3
Cyng Aaron Shotton 4
Cyng Paul Shotton 5
Cyng Ralph Small 4
Cyng Ian Smith 5
Cyng Carolyn Thomas 2
Cyng Owen Thomas 3
Cyng Martin White 5
Cyng Andy Williams 3
Cyng David Williams 1
Cyng David Wisinger 5
Cyng Arnold Woolley 5
Pwyllgor Adfer, 6 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng Mike Allport 5
Cyng Glyn Banks 1
Cyng Marion Bateman 5
Cyng Sean Bibby 1
Cyng Helen Brown 2
Cyng Derek Butler 1
Cyng Clive Carver 5
Cyng Geoff Collett 5
Cyng Paul Cunningham 4
Cyng Ian Dunbar 1
Cyng David Healey 5
Cyng Patrick Heesom 5
Cyng Joe Johnson 5
Cyng Paul Johnson 1
Cyng Christine Jones 2
Cyng Richard Jones 5
Cyng Hilary McGuill 5
Cyng Vicky Perfect 4
Cyng Ian Roberts 2
Cyng Kevin Rush 5
Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant, 4 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng Janet Axworthy 4
Cyng Sean Bibby 1
Cyng Sian Braun 1
Cyng Bob Connah 4
Cyng Paul Cunningham 4
Cyng David Healey 4
Cyng Gladys Healey 3
Cyng Patrick Heesom 1
Cyng Joe Johnson 4
Cyng Christine Jones 1
Cyng Tudor Jones 3
Cyng Dave Mackie 4
Cyng Ian Roberts 2
Cyng Ian Smith 2
Cyng Martin White 4
Cyng David Williams 0
Cyng David Wisinger 1
Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol, 6 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng Haydn Bateman 6
Cyng Sean Bibby 5
Cyng Clive Carver 6
Cyng Geoff Collett 6
Cyng Mared Eastwood 6
Cyng Patrick Heesom 5
Cyng Dave Hughes 1
Cyng Joe Johnson 1
Cyng Paul Johnson 6
Cyng Christine Jones 2
Cyng Richard Jones 4
Cyng Colin Legg 1
Cyng Richard Lloyd 4
Cyng Billy Mullin 5
Cyng Ian Roberts 6
Cyng Kevin Rush 6
Cyng Paul Shotton 5
Cyng Martin White 1
Cyng Andy Williams 5
Cyng Arnold Woolley 5
Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd, 5 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng Mike Allport 4
Cyng Marion Bateman 5
Cyng Sean Bibby 2
Cyng Geoff Collett 2
Cyng Paul Cunningham 4
Cyng Jean S Davies 4
Cyng Carol Ellis 4
Cyng Gladys Healey 4
Cyng Cindy Hinds 3
Cyng Christine Jones 3
Cyng Mike Lowe 5
Cyng Dave Mackie 5
Cyng Hilary McGuill 5
Cyng Michelle Perfect 4
Cyng Carolyn Thomas 1
Cyng David Wisinger 5
Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi, 5 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng Glyn Banks 2
Cyng Haydn Bateman 2
Cyng Sean Bibby 5
Cyng Chris Bithell 2
Cyng Helen Brown 1
Cyng Derek Butler 1
Cyng Clive Carver 1
Cyng Geoff Collett 1
Cyng Rob Davies 1
Cyng Rosetta Dolphin 5
Cyng Mared Eastwood 1
Cyng David Evans 4
Cyng Veronica Gay 1
Cyng George Hardcastle 5
Cyng Patrick Heesom 5
Cyng Cindy Hinds 3
Cyng Andy Hughes 2
Cyng Dennis Hutchinson 5
Cyng Joe Johnson 5
Cyng Christine Jones 1
Cyng Richard Jones 1
Cyng Richard Lloyd 2
Cyng Mike Peers 1
Cyng Vicky Perfect 5
Cyng Ian Roberts 1
Cyng Kevin Rush 0
Cyng Paul Shotton 5
Cyng Owen Thomas 5
Cyng David Wisinger 1
Cyng Arnold Woolley 2