Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cyngor Sir y Fflint, 1 meeting
Aelod Yn bresennol
Cyng Mike Allport 1
Cyng Bernie Attridge 1
Cyng Janet Axworthy 1
Cyng Glyn Banks 1
Cyng Haydn Bateman 1
Cyng Marion Bateman 1
Cyng Sean Bibby 1
Cyng Chris Bithell 1
Cyng Sian Braun 1
Cyng Helen Brown 1
Cyng Derek Butler 1
Cyng Clive Carver 1
Cyng Geoff Collett 0
Cyng Bob Connah 1
Cyng David Cox 0
Cyng Paul Cunningham 1
Cyng Rob Davies 1
Cyng Ron Davies 1
Cyng Jean S Davies 1
Cyng Adele Davies-Cooke 1
Cyng Chris Dolphin 1
Cyng Kevin Hughes. Yn anffodus bu farw’r Cynghorydd Hughes ar 8 Ionawr 2021. Hoffem gydymdeimlo â’r teulu oll. Ar gyfer unrhyw fater yn ymwneud â’r ward, cysylltwch â’r Cynghorydd Chris Dolphin ar 01 1
Cyng Rosetta Dolphin 1
Cyng Ian Dunbar 1
Cyng Andy Dunbobbin 1
Cyng Mared Eastwood 1
Cyng Carol Ellis 1
Cyng David Evans 1
Cyng Veronica Gay 1
Cyng George Hardcastle 1
Cyng David Healey 1
Cyng Gladys Healey 1
Cyng Patrick Heesom 1
Cyng Cindy Hinds 1
Cyng Dave Hughes 1
Cyng Ray Hughes 1
Cyng Dennis Hutchinson 0
Cyng Joe Johnson 1
Cyng Paul Johnson 1
Cyng Rita Johnson 1
Cyng Christine Jones 1
Cyng Richard Jones 1
Cyng Tudor Jones 1
Cyng Colin Legg 0
Cyng Brian Lloyd 1
Cyng Richard Lloyd 1
Cyng Mike Lowe 1
Cyng Dave Mackie 1
Cyng Hilary McGuill 1
Cyng Billy Mullin 1
Cyng Ted Palmer 1
Cyng Mike Peers 1
Cyng Michelle Perfect 1
Cyng Vicky Perfect 1
Cyng Neville Phillips 1
Cyng Ian Roberts 1
Cllr Tim Roberts 0
Cyng Kevin Rush 1
Cyng Tony Sharps 1
Cyng Paul Shotton 1
Cyng Ralph Small 1
Cyng Ian Smith 1
Cyng Carolyn Thomas 1
Cyng Owen Thomas 1
Cyng Martin White 1
Cyng Andy Williams 0
Cyng David Williams 1
Cyng David Wisinger 1
Cyng Arnold Woolley 1
Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant, 1 meeting
Aelod Yn bresennol
Cyng Janet Axworthy 1
Cyng Sean Bibby 1
Cyng Sian Braun 1
Cyng Paul Cunningham 0
Cyng Kevin Hughes. Yn anffodus bu farw’r Cynghorydd Hughes ar 8 Ionawr 2021. Hoffem gydymdeimlo â’r teulu oll. Ar gyfer unrhyw fater yn ymwneud â’r ward, cysylltwch â’r Cynghorydd Chris Dolphin ar 01 1
Cyng David Healey 1
Cyng Gladys Healey 1
Cyng Patrick Heesom 1
Cyng Joe Johnson 1
Cyng Tudor Jones 0
Cyng Dave Mackie 1
Cyng Ian Roberts 1
Cyng Ian Smith 1
Cyng Martin White 1
Cyng David Williams 1
Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol, 1 meeting
Aelod Yn bresennol
Cyng Janet Axworthy 0
Cyng Marion Bateman 0
Cyng Sean Bibby 0
Cyng Geoff Collett 0
Cyng Andy Dunbobbin 0
Cyng Carol Ellis 0
Cyng Paul Johnson 0
Cyng Tudor Jones 0
Cyng Brian Lloyd 0
Cyng Dave Mackie 0
Cyng Kevin Rush 0
Cyng Ralph Small 0
Cyng Martin White 0
Cyng Andy Williams 0
Cyng David Wisinger 0
Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd, 1 meeting
Aelod Yn bresennol
Cyng Mike Allport 1
Cyng Sean Bibby 1
Cyng Chris Dolphin 1
Cyng Andy Dunbobbin 1
Cyng David Evans 1
Cyng Veronica Gay 1
Cyng George Hardcastle 1
Cyng Patrick Heesom 1
Cyng Cindy Hinds 1
Cyng Ray Hughes 1
Cyng Dennis Hutchinson 1
Cyng Joe Johnson 1
Cyng Vicky Perfect 1
Cyng Paul Shotton 1
Cyng Owen Thomas 1
Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi, 1 meeting
Aelod Yn bresennol
Cyng Sean Bibby 1
Cyng Chris Bithell 1
Cyng Chris Dolphin 1
Cyng Rosetta Dolphin 1
Cyng David Evans 1
Cyng George Hardcastle 0
Cyng Patrick Heesom 1
Cyng Cindy Hinds 1
Cyng Dennis Hutchinson 1
Cyng Joe Johnson 1
Cyng Vicky Perfect 1
Cyng Paul Shotton 1
Cyng Carolyn Thomas 1
Cyng Owen Thomas 1