Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cyd-Bwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant a Gofal Cymdeithasol ac Iechyd, 1 meeting
Aelod Yn bresennol
Cyng Mike Allport 1
Cyng Janet Axworthy 1
Cyng Marion Bateman 1
Cyng Sian Braun 1
Cyng Bob Connah 1
Cyng Paul Cunningham 1
Cyng Jean S Davies 1
Cyng Carol Ellis 0
Cyng David Healey 1
Cyng Gladys Healey 1
Cyng Patrick Heesom 1
Cyng Cindy Hinds 0
Cyng Joe Johnson 1
Cyng Christine Jones 1
Cyng Tudor Jones 1
Cyng Mike Lowe 1
Cyng Dave Mackie 1
Cyng Hilary McGuill 1
Cyng Michelle Perfect 1
Cyng Ian Roberts 1
Cyng Ian Smith 1
Cyng Martin White 1
Cyng David Williams 1
Cyng David Wisinger 1
Cyngor Sir y Fflint, 5 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng Mike Allport 3
Cyng Bernie Attridge 1
Cyng Janet Axworthy 4
Cyng Glyn Banks 4
Cyng Haydn Bateman 4
Cyng Marion Bateman 4
Cyng Sean Bibby 4
Cyng Chris Bithell 4
Cyng Sian Braun 3
Cyng Helen Brown 2
Cyng Derek Butler 0
Cyng Clive Carver 4
Cyng Geoff Collett 4
Cyng Bob Connah 4
Cyng David Cox 1
Cyng Paul Cunningham 4
Cyng Rob Davies 4
Cyng Ron Davies 4
Cyng Jean S Davies 4
Cyng Adele Davies-Cooke 4
Cyng Chris Dolphin 4
Cyng Rosetta Dolphin 4
Cyng Ian Dunbar 4
Cyng Andy Dunbobbin 3
Cyng Mared Eastwood 4
Cyng Carol Ellis 2
Cyng David Evans 4
Cyng Veronica Gay 4
Cyng George Hardcastle 4
Cyng David Healey 4
Cyng Gladys Healey 4
Cyng Patrick Heesom 4
Cyng Cindy Hinds 4
Cllr Andy Hughes 1
Cyng Dave Hughes 4
Cyng Ray Hughes 2
Cyng Dennis Hutchinson 4
Cyng Joe Johnson 4
Cyng Paul Johnson 4
Cyng Rita Johnson 2
Cyng Christine Jones 4
Cyng Richard Jones 2
Cyng Tudor Jones 2
Cyng Colin Legg 2
Cyng Brian Lloyd 3
Cyng Richard Lloyd 3
Cyng Mike Lowe 4
Cyng Dave Mackie 4
Cyng Hilary McGuill 4
Cyng Billy Mullin 4
Cyng Ted Palmer 3
Cyng Mike Peers 3
Cyng Michelle Perfect 3
Cyng Vicky Perfect 3
Cyng Neville Phillips 4
Cyng Ian Roberts 4
Cllr Tim Roberts 4
Cllr Kevin Rush 4
Cyng Tony Sharps 2
Cyng Aaron Shotton 3
Cyng Paul Shotton 4
Cyng Ralph Small 3
Cyng Ian Smith 4
Cyng Carolyn Thomas 4
Cyng Owen Thomas 3
Cyng Martin White 3
Cyng Andy Williams 3
Cyng David Williams 3
Cyng David Wisinger 4
Cyng Arnold Woolley 4
Pwyllgor Cynllunio, 4 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng Mike Allport 4
Cyng Bernie Attridge 1
Cyng Chris Bithell 2
Cyng Derek Butler 0
Cyng Bob Connah 1
Cyng Chris Dolphin 3
Cyng Ian Dunbar 4
Cyng Veronica Gay 3
Cyng Gladys Healey 3
Cyng Patrick Heesom 4
Cyng Paul Johnson 2
Cyng Christine Jones 4
Cyng Richard Jones 4
Cyng Richard Lloyd 4
Cyng Ted Palmer 2
Cyng Mike Peers 3
Cyng Michelle Perfect 1
Cyng Neville Phillips 4
Cyng Ian Roberts 1
Cyng Aaron Shotton 1
Cyng Ralph Small 1
Cyng Owen Thomas 4
Cyng David Wisinger 4
Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned, Tai ac Asedau, 3 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng Sean Bibby 1
Cyng Helen Brown 0
Cyng Geoff Collett 1
Cyng David Cox 0
Cyng Rob Davies 1
Cyng Ron Davies 2
Cyng Adele Davies-Cooke 1
Cyng Ian Dunbar 2
Cyng Mared Eastwood 2
Cyng Veronica Gay 2
Cyng Patrick Heesom 2
Cyng Dave Hughes 2
Cyng Ray Hughes 2
Cyng Dennis Hutchinson 2
Cyng Brian Lloyd 1
Cyng Billy Mullin 2
Cllr Kevin Rush 2
Cyng David Wisinger 2
Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd, 3 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng Mike Allport 2
Cyng Marion Bateman 1
Cyng Sean Bibby 1
Cyng Geoff Collett 1
Cyng Paul Cunningham 1
Cyng Jean S Davies 2
Cyng Carol Ellis 2
Cyng Gladys Healey 2
Cyng Cindy Hinds 1
Cyng Christine Jones 2
Cyng Mike Lowe 2
Cyng Dave Mackie 2
Cyng Hilary McGuill 2
Cyng Michelle Perfect 1
Cyng David Wisinger 2