Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cyngor Sir y Fflint, 3 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng Mike Allport 1
Cyng Bernie Attridge 1
Cyng Janet Axworthy 1
Cyng Glyn Banks 2
Cyng Haydn Bateman 2
Cyng Marion Bateman 2
Cyng Sean Bibby 2
Cyng Chris Bithell 2
Cyng Sian Braun 1
Cyng Helen Brown 1
Cyng Derek Butler 2
Cyng Clive Carver 1
Cyng Geoff Collett 2
Cyng Bob Connah 1
Cyng David Cox 1
Cyng Paul Cunningham 1
Cyng Rob Davies 2
Cyng Ron Davies 2
Cyng Jean S Davies 2
Cyng Adele Davies-Cooke 1
Cyng Chris Dolphin 2
Cyng Kevin Hughes. Yn anffodus bu farw’r Cynghorydd Hughes ar 8 Ionawr 2021. Hoffem gydymdeimlo â’r teulu oll. Ar gyfer unrhyw fater yn ymwneud â’r ward, cysylltwch â’r Cynghorydd Chris Dolphin ar 01 2
Cyng Rosetta Dolphin 2
Cyng Ian Dunbar 1
Cyng Andy Dunbobbin 1
Cyng Mared Eastwood 2
Cyng Carol Ellis 1
Cyng David Evans 0
Cyng Veronica Gay 2
Cyng George Hardcastle 1
Cyng David Healey 2
Cyng Gladys Healey 2
Cyng Patrick Heesom 2
Cyng Cindy Hinds 1
Cyng Dave Hughes 2
Cyng Ray Hughes 2
Cyng Dennis Hutchinson 2
Cyng Joe Johnson 1
Cyng Paul Johnson 1
Cyng Rita Johnson 2
Cyng Christine Jones 2
Cyng Richard Jones 2
Cyng Tudor Jones 2
Cyng Colin Legg 1
Cyng Brian Lloyd 2
Cyng Richard Lloyd 2
Cyng Mike Lowe 1
Cyng Dave Mackie 2
Cyng Hilary McGuill 2
Cyng Billy Mullin 1
Cyng Ted Palmer 1
Cyng Mike Peers 1
Cyng Michelle Perfect 2
Cyng Vicky Perfect 2
Cyng Neville Phillips 2
Cyng Ian Roberts 2
Cllr Tim Roberts 1
Cllr Kevin Rush 2
Cyng Tony Sharps 1
Cyng Paul Shotton 2
Cyng Ralph Small 2
Cyng Ian Smith 2
Cyng Carolyn Thomas 2
Cyng Owen Thomas 1
Cyng Martin White 1
Cyng Andy Williams 2
Cyng David Williams 2
Cyng David Wisinger 2
Cyng Arnold Woolley 2
Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd, 1 meeting
Aelod Yn bresennol
Cyng Mike Allport 1
Cyng Paul Cunningham 1
Cyng Rob Davies 1
Cyng Jean S Davies 1
Cyng Andy Dunbobbin 1
Cyng Carol Ellis 1
Cyng Gladys Healey 1
Cyng Cindy Hinds 1
Cyng Christine Jones 1
Cyng Mike Lowe 1
Cyng Dave Mackie 1
Cyng Hilary McGuill 1
Cyng Ian Smith 1
Cyng Martin White 1
Cyng David Williams 1
Cyng David Wisinger 1
Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol, 2 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng Janet Axworthy 1
Cyng Marion Bateman 0
Cyng Sean Bibby 1
Cyng Geoff Collett 1
Cyng Andy Dunbobbin 1
Cyng Carol Ellis 0
Cyng Paul Johnson 1
Cyng Tudor Jones 1
Cyng Brian Lloyd 0
Cyng Dave Mackie 1
Cllr Kevin Rush 1
Cyng Ralph Small 1
Cyng Martin White 0
Cyng Andy Williams 1
Cyng David Wisinger 1