Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cyngor Sir y Fflint, 4 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng Mike Allport 4
Cyng Bernie Attridge 3
Cyng Janet Axworthy 4
Cyng Glyn Banks 4
Cyng Haydn Bateman 4
Cyng Marion Bateman 4
Cyng Sean Bibby 4
Cyng Chris Bithell 4
Cyng Sian Braun 2
Cyng Helen Brown 4
Cyng Derek Butler 2
Cyng Clive Carver 4
Cyng Geoff Collett 4
Cyng Bob Connah 4
Cyng David Cox 1
Cyng Paul Cunningham 4
Cyng Rob Davies 4
Cyng Ron Davies 4
Cyng Jean S Davies 4
Cyng Adele Davies-Cooke 4
Cyng Chris Dolphin 4
Cyng Rosetta Dolphin 4
Cyng Ian Dunbar 4
Cyng Andy Dunbobbin 4
Cyng Mared Eastwood 4
Cyng Carol Ellis 3
Cyng David Evans 4
Cyng Veronica Gay 4
Cyng George Hardcastle 4
Cyng David Healey 4
Cyng Gladys Healey 4
Cyng Patrick Heesom 4
Cyng Cindy Hinds 4
Cllr Andy Hughes 1
Cyng Dave Hughes 4
Cyng Ray Hughes 3
Cyng Dennis Hutchinson 4
Cyng Joe Johnson 4
Cyng Paul Johnson 4
Cyng Rita Johnson 4
Cyng Christine Jones 4
Cyng Richard Jones 4
Cyng Tudor Jones 3
Cyng Colin Legg 4
Cyng Brian Lloyd 4
Cyng Richard Lloyd 3
Cyng Mike Lowe 4
Cyng Dave Mackie 4
Cyng Hilary McGuill 4
Cyng Billy Mullin 4
Cyng Ted Palmer 4
Cyng Mike Peers 4
Cyng Michelle Perfect 4
Cyng Vicky Perfect 4
Cyng Neville Phillips 4
Cyng Ian Roberts 4
Cllr Tim Roberts 4
Cllr Kevin Rush 4
Cyng Tony Sharps 3
Cyng Aaron Shotton 4
Cyng Paul Shotton 4
Cyng Ralph Small 4
Cyng Ian Smith 4
Cyng Carolyn Thomas 4
Cyng Owen Thomas 4
Cyng Martin White 3
Cyng Andy Williams 4
Cyng David Williams 4
Cyng David Wisinger 4
Cyng Arnold Woolley 4
Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi, 5 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng Glyn Banks 1
Cyng Haydn Bateman 3
Cyng Marion Bateman 1
Cyng Sean Bibby 5
Cyng Chris Bithell 4
Cyng Derek Butler 2
Cyng Bob Connah 1
Cyng Rob Davies 2
Cyng Ron Davies 1
Cyng Chris Dolphin 4
Cyng Kevin Hughes. Yn anffodus bu farw’r Cynghorydd Hughes ar 8 Ionawr 2021. Hoffem gydymdeimlo â’r teulu oll. Ar gyfer unrhyw fater yn ymwneud â’r ward, cysylltwch â’r Cynghorydd Chris Dolphin ar 01 0
Cyng Rosetta Dolphin 5
Cyng David Evans 5
Cyng Veronica Gay 1
Cyng George Hardcastle 4
Cyng Patrick Heesom 3
Cyng Cindy Hinds 4
Cllr Andy Hughes 1
Cyng Dave Hughes 1
Cyng Dennis Hutchinson 5
Cyng Joe Johnson 5
Cyng Christine Jones 1
Cyng Vicky Perfect 5
Cyng Ian Roberts 2
Cyng Paul Shotton 5
Cyng Carolyn Thomas 2
Cyng Owen Thomas 4