Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cyngor Sir y Fflint, 5 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng Mike Allport 4
Cyng Bernie Attridge 3
Cyng Janet Axworthy 5
Cyng Glyn Banks 4
Cyng Haydn Bateman 5
Cyng Marion Bateman 5
Cyng Sean Bibby 5
Cyng Chris Bithell 5
Cyng Sian Braun 2
Cyng Helen Brown 5
Cyng Derek Butler 4
Cyng Clive Carver 5
Cyng Geoff Collett 5
Cyng Bob Connah 4
Cyng David Cox 4
Cyng Paul Cunningham 5
Cyng Rob Davies 4
Cyng Ron Davies 4
Cyng Jean S Davies 5
Cyng Adele Davies-Cooke 2
Cyng Chris Dolphin 5
Cyng Kevin Hughes. Yn anffodus bu farw’r Cynghorydd Hughes ar 8 Ionawr 2021. Hoffem gydymdeimlo â’r teulu oll. Ar gyfer unrhyw fater yn ymwneud â’r ward, cysylltwch â’r Cynghorydd Chris Dolphin ar 01 5
Cyng Rosetta Dolphin 5
Cyng Ian Dunbar 5
Cyng Andy Dunbobbin 3
Cyng Mared Eastwood 4
Cyng Carol Ellis 4
Cyng David Evans 3
Cyng Veronica Gay 5
Cyng George Hardcastle 3
Cyng David Healey 4
Cyng Gladys Healey 4
Cyng Patrick Heesom 5
Cyng Cindy Hinds 3
Cyng Andrew Holgate 2
Cyng Dave Hughes 4
Cyng Ray Hughes 4
Cyng Dennis Hutchinson 2
Cyng Joe Johnson 5
Cyng Paul Johnson 5
Cyng Rita Johnson 2
Cyng Christine Jones 5
Cyng Richard Jones 5
Cyng Tudor Jones 4
Cyng Colin Legg 5
Cyng Brian Lloyd 4
Cyng Richard Lloyd 5
Cyng Mike Lowe 3
Cyng Dave Mackie 5
Cyng Hilary McGuill 4
Cyng Billy Mullin 5
Cyng Ted Palmer 4
Cyng Mike Peers 5
Cyng Michelle Perfect 3
Cyng Vicky Perfect 5
Cyng Neville Phillips 5
Cyng Mike Reece 1
Cyng Ian Roberts 5
Cyng Tony Sharps 4
Cyng Aaron Shotton 5
Cyng Paul Shotton 5
Cyng Ralph Small 4
Cyng Ian Smith 5
Cyng Carolyn Thomas 5
Cyng Owen Thomas 3
Cyng Martin White 5
Cyng Andy Williams 5
Cyng David Williams 3
Cyng David Wisinger 5
Cyng Arnold Woolley 4
Is-bwyllgor Trwyddedu, 4 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng David Cox 2
Cyng Adele Davies-Cooke 1
Cyng Brian Lloyd 1
Cyng Mike Reece 1
Cyng Tony Sharps 3
Cyng Ralph Small 1
Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd, 3 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng Haydn Bateman 3
Cyng Adele Davies-Cooke 2
Cyng Kevin Hughes. Yn anffodus bu farw’r Cynghorydd Hughes ar 8 Ionawr 2021. Hoffem gydymdeimlo â’r teulu oll. Ar gyfer unrhyw fater yn ymwneud â’r ward, cysylltwch â’r Cynghorydd Chris Dolphin ar 01 2
Cyng Ray Hughes 0
Cyng Aaron Shotton 3
Cyng Ralph Small 1
Pwyllgor Cynllunio, 6 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng Mike Allport 2
Cyng Bernie Attridge 4
Cyng Haydn Bateman 2
Cyng Marion Bateman 3
Cyng Chris Bithell 6
Cyng Derek Butler 6
Cyng David Cox 6
Cyng Adele Davies-Cooke 4
Cyng Kevin Hughes. Yn anffodus bu farw’r Cynghorydd Hughes ar 8 Ionawr 2021. Hoffem gydymdeimlo â’r teulu oll. Ar gyfer unrhyw fater yn ymwneud â’r ward, cysylltwch â’r Cynghorydd Chris Dolphin ar 01 5
Cyng Ian Dunbar 5
Cyng David Evans 5
Cyng Veronica Gay 4
Cyng Patrick Heesom 6
Cyng Cindy Hinds 4
Cyng Dave Hughes 3
Cyng Dennis Hutchinson 1
Cyng Paul Johnson 1
Cyng Christine Jones 6
Cyng Richard Jones 6
Cyng Brian Lloyd 1
Cyng Richard Lloyd 5
Cyng Billy Mullin 5
Cyng Mike Peers 5
Cyng Neville Phillips 6
Cyng Owen Thomas 5
Cyng David Williams 3
Cyng David Wisinger 6
Pwyllgor Trwyddedu, 1 meeting
Aelod Yn bresennol
Cyng Glyn Banks 1
Cyng David Cox 1
Cyng Rob Davies 1
Cyng Ron Davies 1
Cyng Adele Davies-Cooke 0
Cyng Chris Dolphin 1
Cyng Rosetta Dolphin 1
Cyng Mike Lowe 1
Cyng Tony Sharps 1
Cyng Ralph Small 1
Cyng Martin White 1
Cyng Andy Williams 1
SACRE Sir y Fflint, 2 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng Janet Axworthy 0
Cyng Chris Bithell 0
Cyng Paul Cunningham 0
Cyng Adele Davies-Cooke 0
Cyng Colin Legg 0
Cyng Dave Mackie 0
Cyng Ian Roberts 0