Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cyngor Sir y Fflint, 5 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng Mike Allport 2
Cyng Bernie Attridge 2
Cyng Glyn Banks 3
Cyng Pam Banks 3
Cyng Marion Bateman 3
Cyng Sean Bibby 3
Cyng Chris Bithell 3
Cyng Gillian Brockley 3
Cyng Helen Brown 3
Cyng Mel Buckley 3
Cyng Teresa Carberry 3
Cyng Tina Claydon 3
Cyng David Coggins Cogan 2
Cyng Geoff Collett 3
Cyng Steve Copple 2
Cyng Bill Crease 2
Cyng Paul Cunningham 2
Cyng Rob Davies 3
Cyng Ron Davies 3
Cyng Jean S Davies 0
Cyng Adele Davies-Cooke 2
Cyng Chris Dolphin 3
Cyng Rosetta Dolphin 3
Cyng Mared Eastwood 3
Cyng Carol Ellis 3
Cyng David Evans 3
Cyng Chrissy Gee 3
Cyng David Healey 3
Cyng Gladys Healey 3
Cyng Ian Hodge 3
Cyng Andy Hughes 2
Cyng Dave Hughes 2
Cyng Ray Hughes 2
Cyng Dennis Hutchinson 2
Cyng Alasdair Ibbotson 3
Cyng Paul Johnson 3
Cyng Christine Jones 3
Cyng Richard Jones 3
Cyng Simon Jones 3
Cyng Richard Lloyd 3
Cyng Dave Mackie 3
Cyng Gina Maddison 3
Cyng Roz Mansell 3
Cyng Allan Marshall 3
Cyng Hilary McGuill 2
Cyng Ryan McKeown 3
Cyng Billy Mullin 3
Cyng Debbie Owen 3
Cyng Ted Palmer 3
Cyng Andrew Parkhurst 3
Cyng Mike Peers 2
Cyng Michelle Perfect 2
Cyng Vicky Perfect 3
Cyng Carolyn Preece 3
Cyng David Richardson 3
Cyng Ian Roberts 3
Cyng Dan Rose 3
Cyng Kevin Rush 3
Cyng Dale Selvester 3
Cyng Jason Shallcross 3
Cyng Sam Swash 3
Cyng Linda Thew 3
Cyng Linda Thomas 3
Cyng Ant Turton 2
Cyng Roy Wakelam 3
Cyng Arnold Woolley 3
Cyng Antony Wren 3
Is-bwyllgor Trwyddedu, 5 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng Glyn Banks 1
Cyng Marion Bateman 1
Cyng Geoff Collett 1
Cyng Rob Davies 4
Cyng Rosetta Dolphin 4
Cyng Mared Eastwood 2
Cyng Richard Lloyd 1
Cyng David Richardson 1
Pwyllgor Cynllunio, 5 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng Mike Allport 5
Cyng Bernie Attridge 4
Cyng Glyn Banks 1
Cyng Marion Bateman 2
Cyng Chris Bithell 5
Cyng Gillian Brockley 1
Cyng Helen Brown 4
Cyng Steve Copple 1
Cyng Paul Cunningham 3
Cyng Adele Davies-Cooke 2
Cyng Carol Ellis 3
Cyng Gladys Healey 3
Cyng Dave Hughes 5
Cyng Paul Johnson 5
Cyng Richard Jones 5
Cyng Richard Lloyd 5
Cyng Gina Maddison 1
Cyng Hilary McGuill 5
Cyng Ted Palmer 5
Cyng Mike Peers 5
Cyng Dan Rose 5
Cyng Linda Thew 2
Cyng Antony Wren 5
Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant, 7 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng Bernie Attridge 1
Cyng Mel Buckley 2
Cyng Teresa Carberry 6
Cyng Tina Claydon 1
Cyng David Coggins Cogan 1
Cyng Bill Crease 6
Cyng Paul Cunningham 4
Cyng Rob Davies 1
Cyng Mared Eastwood 1
Cyng David Healey 1
Cyng Gladys Healey 5
Cyng Andy Hughes 1
Cyng Dave Hughes 2
Cyng Alasdair Ibbotson 1
Cyng Richard Jones 1
Cyng Richard Lloyd 1
Cyng Dave Mackie 6
Cyng Gina Maddison 5
Cyng Hilary McGuill 1
Cyng Ryan McKeown 5
Cyng Ted Palmer 1
Cyng Andrew Parkhurst 5
Cyng Mike Peers 1
Cyng Carolyn Preece 4
Cyng David Richardson 6
Cyng Ian Roberts 4
Cyng Jason Shallcross 5
Cyng Linda Thomas 2
Cyng Arnold Woolley 4
Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi, 3 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng Mike Allport 3
Cyng Chris Bithell 2
Cyng Mel Buckley 1
Cyng Teresa Carberry 1
Cyng Tina Claydon 1
Cyng Rob Davies 1
Cyng Chris Dolphin 2
Cyng Mared Eastwood 2
Cyng David Evans 3
Cyng David Healey 3
Cyng Ian Hodge 2
Cyng Dave Hughes 2
Cyng Ray Hughes 1
Cyng Dennis Hutchinson 1
Cyng Richard Lloyd 2
Cyng Roz Mansell 0
Cyng Mike Peers 3
Cyng Vicky Perfect 3
Cyng Dan Rose 3
Cyng Roy Wakelam 3
Pwyllgor Trwyddedu, 2 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng Glyn Banks 1
Cyng Marion Bateman 1
Cyng Geoff Collett 1
Cyng Steve Copple 1
Cyng Rob Davies 1
Cyng Mared Eastwood 1
Cyng Chrissy Gee 1
Cyng Richard Lloyd 1
Cyng Gina Maddison 0
Cyng Ryan McKeown 1
Cyng Carolyn Preece 1
Cyng David Richardson 1