Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cyngor Sir y Fflint, 5 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng Mike Allport 2
Cyng Bernie Attridge 2
Cyng Janet Axworthy 4
Cyng Glyn Banks 4
Cyng Haydn Bateman 4
Cyng Marion Bateman 4
Cyng Sean Bibby 4
Cyng Chris Bithell 4
Cyng Sian Braun 2
Cyng Helen Brown 3
Cyng Derek Butler 4
Cyng Clive Carver 4
Cyng Geoff Collett 4
Cyng Bob Connah 4
Cyng David Cox 1
Cyng Paul Cunningham 4
Cyng Rob Davies 4
Cyng Ron Davies 4
Cyng Jean S Davies 1
Cyng Adele Davies-Cooke 3
Cyng Chris Dolphin 4
Cyng Rosetta Dolphin 4
Cyng Ian Dunbar 3
Cyng Andy Dunbobbin 3
Cyng Mared Eastwood 4
Cyng Carol Ellis 4
Cyng David Evans 4
Cyng Veronica Gay 4
Cyng George Hardcastle 4
Cyng David Healey 4
Cyng Gladys Healey 4
Cyng Patrick Heesom 3
Cyng Cindy Hinds 2
Cyng Andy Hughes 2
Cyng Dave Hughes 4
Cyng Ray Hughes 2
Cyng Dennis Hutchinson 2
Cyng Alasdair Ibbotson 4
Cyng Joe Johnson 4
Cyng Paul Johnson 4
Cyng Rita Johnson 2
Cyng Christine Jones 4
Cyng Richard Jones 4
Cyng Tudor Jones 4
Cyng Colin Legg 3
Cyng Brian Lloyd 3
Cyng Richard Lloyd 4
Cyng Mike Lowe 4
Cyng Dave Mackie 4
Cyng Hilary McGuill 4
Cyng Billy Mullin 2
Cyng Ted Palmer 4
Cyng Mike Peers 4
Cyng Michelle Perfect 3
Cyng Vicky Perfect 4
Cyng Neville Phillips 4
Cyng Ian Roberts 4
Cllr Tim Roberts 4
Cyng Kevin Rush 4
Cyng Tony Sharps 4
Cyng Aaron Shotton 2
Cyng Paul Shotton 4
Cyng Ralph Small 4
Cyng Ian Smith 4
Cyng Carolyn Thomas 2
Cyng Owen Thomas 3
Cyng Martin White 4
Cyng Andy Williams 3
Cyng David Wisinger 3
Cyng Arnold Woolley 4
Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant, 3 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng Janet Axworthy 2
Cyng Sean Bibby 2
Cyng Sian Braun 1
Cyng Bob Connah 2
Cyng Paul Cunningham 2
Cyng David Healey 2
Cyng Gladys Healey 0
Cyng Patrick Heesom 1
Cyng Joe Johnson 2
Cyng Tudor Jones 2
Cyng Dave Mackie 2
Cyng Ian Roberts 2
Cyng Ian Smith 1
Cyng Martin White 2
Pwyllgor y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd, 2 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng Bernie Attridge 0
Cyng Chris Bithell 1
Cyng Bob Connah 1
Cyng Rob Davies 1
Cyng Jean S Davies 1
Cyng David Evans 1
Cyng David Healey 1
Cyng Patrick Heesom 1
Cyng Christine Jones 1
Cyng Ted Palmer 1
Cyng Mike Peers 1
Cyng Michelle Perfect 1
Cyng Vicky Perfect 1
Cyng Neville Phillips 1
Cyng Ian Smith 1
Cyng Arnold Woolley 1