Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cyngor Sir y Fflint, 4 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng Mike Allport 3
Cyng Bernie Attridge 1
Cyng Janet Axworthy 4
Cyng Glyn Banks 4
Cyng Haydn Bateman 4
Cyng Marion Bateman 4
Cyng Sean Bibby 4
Cyng Chris Bithell 4
Cyng Sian Braun 2
Cyng Helen Brown 2
Cyng Derek Butler 0
Cyng Clive Carver 4
Cyng Geoff Collett 4
Cyng Bob Connah 4
Cyng David Cox 1
Cyng Paul Cunningham 4
Cyng Rob Davies 4
Cyng Ron Davies 4
Cyng Jean S Davies 4
Cyng Adele Davies-Cooke 3
Cyng Chris Dolphin 4
Cyng Rosetta Dolphin 4
Cyng Ian Dunbar 4
Cyng Andy Dunbobbin 2
Cyng Mared Eastwood 4
Cyng Carol Ellis 2
Cyng David Evans 4
Cyng Veronica Gay 4
Cyng George Hardcastle 4
Cyng David Healey 3
Cyng Gladys Healey 3
Cyng Patrick Heesom 4
Cyng Cindy Hinds 4
Cllr Andy Hughes 2
Cyng Dave Hughes 4
Cyng Ray Hughes 2
Cyng Dennis Hutchinson 3
Cyng Joe Johnson 4
Cyng Paul Johnson 4
Cyng Rita Johnson 1
Cyng Christine Jones 4
Cyng Richard Jones 2
Cyng Tudor Jones 2
Cyng Colin Legg 1
Cyng Brian Lloyd 2
Cyng Richard Lloyd 4
Cyng Mike Lowe 4
Cyng Dave Mackie 4
Cyng Hilary McGuill 4
Cyng Billy Mullin 4
Cyng Ted Palmer 3
Cyng Mike Peers 3
Cyng Michelle Perfect 3
Cyng Vicky Perfect 3
Cyng Neville Phillips 4
Cyng Ian Roberts 4
Cllr Tim Roberts 4
Cllr Kevin Rush 4
Cyng Tony Sharps 3
Cyng Aaron Shotton 3
Cyng Paul Shotton 4
Cyng Ralph Small 3
Cyng Ian Smith 4
Cyng Carolyn Thomas 3
Cyng Owen Thomas 2
Cyng Martin White 4
Cyng Andy Williams 2
Cyng David Williams 2
Cyng David Wisinger 4
Cyng Arnold Woolley 4
Pwyllgor Adfer, 5 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng Mike Allport 4
Cyng Marion Bateman 4
Cyng Sean Bibby 1
Cyng Helen Brown 1
Cyng Clive Carver 4
Cyng Geoff Collett 4
Cyng Paul Cunningham 3
Cyng Ian Dunbar 1
Cyng David Healey 4
Cyng Patrick Heesom 4
Cyng Joe Johnson 4
Cyng Christine Jones 1
Cyng Richard Jones 4
Cyng Hilary McGuill 4
Cyng Vicky Perfect 3
Cyng Ian Roberts 1
Cllr Kevin Rush 4
Pwyllgor Cynllunio, 4 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng Mike Allport 4
Cyng Bernie Attridge 1
Cyng Chris Bithell 2
Cyng Derek Butler 1
Cyng Bob Connah 1
Cyng Chris Dolphin 4
Cyng Ian Dunbar 4
Cyng Veronica Gay 2
Cyng Gladys Healey 2
Cyng Patrick Heesom 4
Cyng Paul Johnson 1
Cyng Christine Jones 4
Cyng Richard Jones 4
Cyng Richard Lloyd 4
Cyng Ted Palmer 3
Cyng Mike Peers 3
Cyng Michelle Perfect 1
Cyng Neville Phillips 4
Cyng Ian Roberts 1
Cyng Aaron Shotton 1
Cyng Ralph Small 1
Cyng Owen Thomas 4
Cyng David Wisinger 4
Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned, Tai ac Asedau, 3 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng Haydn Bateman 1
Cyng Sean Bibby 1
Cyng Helen Brown 0
Cyng Geoff Collett 2
Cyng David Cox 0
Cyng Rob Davies 1
Cyng Ron Davies 3
Cyng Adele Davies-Cooke 2
Cyng Ian Dunbar 3
Cyng Mared Eastwood 3
Cyng Veronica Gay 3
Cyng Patrick Heesom 3
Cyng Dave Hughes 3
Cyng Ray Hughes 3
Cyng Dennis Hutchinson 3
Cyng Paul Johnson 1
Cyng Christine Jones 1
Cyng Brian Lloyd 2
Cyng Billy Mullin 3
Cllr Kevin Rush 3
Cyng David Wisinger 3