Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio, 4 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng Bernie Attridge 4
Cyng Glyn Banks 3
Cyng Paul Johnson 4
Cyng Allan Marshall 4
Cyng Ryan McKeown 1
Cyng Billy Mullin 4
Cyng Ted Palmer 2
Cyng Andrew Parkhurst 4
Cyng Ian Roberts 1
Cyng Linda Thomas 4