Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cyd-Bwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant a Gofal Cymdeithasol ac Iechyd, 1 meeting
Aelod Yn bresennol
Cyng Mike Allport 1
Cyng Janet Axworthy 1
Cyng Marion Bateman 1
Cyng Sian Braun 1
Cyng Bob Connah 1
Cyng Paul Cunningham 1
Cyng Jean S Davies 1
Cyng Carol Ellis 0
Cyng David Healey 1
Cyng Gladys Healey 1
Cyng Patrick Heesom 1
Cyng Cindy Hinds 0
Cyng Joe Johnson 1
Cyng Christine Jones 1
Cyng Tudor Jones 1
Cyng Mike Lowe 1
Cyng Dave Mackie 1
Cyng Hilary McGuill 1
Cyng Michelle Perfect 1
Cyng Ian Roberts 1
Cyng Ian Smith 1
Cyng Martin White 1
Cyng David Williams 1
Cyng David Wisinger 1