Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant, 3 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng Janet Axworthy 2
Cyng Sian Braun 2
Cyng Bob Connah 3
Cyng Paul Cunningham 3
Cyng David Healey 3
Cyng Gladys Healey 3
Cyng Patrick Heesom 2
Cyng Joe Johnson 2
Cyng Tudor Jones 2
Cyng Dave Mackie 3
Cyng Ian Roberts 1
Cyng Ian Smith 3
Cyng Martin White 3
Cyng David Williams 0