Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant, 3 meetings
Aelod Yn bresennol
Cllr Mel Buckley 1
Cllr Teresa Carberry 3
Cllr Bill Crease 3
Cyng Paul Cunningham 2
Cyng Mared Eastwood 2
Cyng Gladys Healey 3
Cyng Christine Jones 1
Cyng Dave Mackie 3
Cllr Gina Maddison 3
Cyng Hilary McGuill 1
Cllr Ryan McKeown 3
Cllr Andrew Parkhurst 2
Cllr Carolyn Preece 3
Cllr David Richardson 3
Cyng Ian Roberts 1
Cllr Jason Shallcross 3
Cyng Arnold Woolley 3