Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned, Tai ac Asedau, 4 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng Sean Bibby 1
Cyng Helen Brown 3
Cyng Geoff Collett 3
Cyng David Cox 0
Cyng Ron Davies 2
Cyng Adele Davies-Cooke 3
Cyng Ian Dunbar 2
Cyng Mared Eastwood 3
Cyng Veronica Gay 3
Cyng Patrick Heesom 2
Cyng Dave Hughes 3
Cyng Ray Hughes 0
Cyng Dennis Hutchinson 3
Cyng Paul Johnson 1
Cyng Brian Lloyd 3
Cyng Billy Mullin 1
Cllr Kevin Rush 3
Cyng David Wisinger 2