Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd, 3 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng Bernie Attridge 0
Cyng Chris Bithell 1
Cyng Bob Connah 1
Cyng Rob Davies 1
Cyng Jean S Davies 1
Cyng David Evans 1
Cyng Veronica Gay 1
Cyng David Healey 1
Cyng Patrick Heesom 1
Cyng Ted Palmer 1
Cyng Mike Peers 1
Cyng Michelle Perfect 1
Cyng Vicky Perfect 1
Cyng Neville Phillips 1
Cyng Aaron Shotton 1
Cyng Ian Smith 1
Cyng David Williams 0
Cyng Arnold Woolley 1