Presenoldeb mewn cyfarfodydd

SACRE Sir y Fflint, 1 meeting
Aelod Yn bresennol
Cyng Janet Axworthy 0
Cyng Chris Bithell 0
Cyng Paul Cunningham 0
Cyng Adele Davies-Cooke 0
Cyng Colin Legg 0
Cyng Dave Mackie 0
Cyng Ian Roberts 0