Presenoldeb mewn cyfarfodydd

SACRE Sir y Fflint, 2 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng Janet Axworthy 0
Cyng Marion Bateman 0
Cyng Chris Bithell 1
Cyng Paul Cunningham 0
Cyng Adele Davies-Cooke 1
Cyng Colin Legg 0
Cyng Dave Mackie 1
Cyng Ian Roberts 0