Presenoldeb mewn cyfarfodydd

SACRE Sir y Fflint, 2 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng Janet Axworthy 2
Cyng Marion Bateman 2
Cyng Chris Bithell 2
Cyng Paul Cunningham 1
Cyng Adele Davies-Cooke 2
Cyng Colin Legg 0
Cyng Dave Mackie 2
Cyng Ian Roberts 1