Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Safonau, 5 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng Gladys Healey 2
Cyng Patrick Heesom 1
Cyng Paul Johnson 1
Cyng Arnold Woolley 3