Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd, 2 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng Mike Allport 1
Cyng Marion Bateman 0
Cyng Helen Brown 1
Cllr Mel Buckley 1
Cllr Tina Claydon 0
Cyng Paul Cunningham 1
Cyng Rob Davies 0
Cyng Jean S Davies 1
Cyng Carol Ellis 1
Cyng Gladys Healey 1
Cyng Cindy Hinds 0
Cyng Christine Jones 1
Cyng Mike Lowe 1
Cyng Dave Mackie 1
Cyng Hilary McGuill 2
Cllr Debbie Owen 0
Cyng Michelle Perfect 1
Cyng David Wisinger 0