Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Is-bwyllgor Trwyddedu, 6 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng Ron Davies 5
Cyng Tony Sharps 5
Cyng Ralph Small 5