Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol, 6 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng Haydn Bateman 5
Cyng Sean Bibby 4
Cyng Clive Carver 5
Cyng Geoff Collett 5
Cyng Mared Eastwood 5
Cyng Patrick Heesom 4
Cyng Dave Hughes 1
Cyng Joe Johnson 1
Cyng Paul Johnson 5
Cyng Christine Jones 1
Cyng Richard Jones 4
Cyng Colin Legg 1
Cyng Richard Lloyd 4
Cyng Billy Mullin 4
Cyng Ian Roberts 5
Cllr Kevin Rush 5
Cyng Paul Shotton 4
Cyng Andy Williams 4
Cyng Arnold Woolley 4