Yn bresennol

Presenoldeb Cyng Arnold Woolley

Ystadegau mynychu Cyng Arnold Woolley
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:12
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 11   92%
Cafwyd ymddiheuriad:1   100% yr absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   8%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer o cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer o cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng Arnold Woolley
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
14/02/2017 Cyngor Sir y Fflint ,14/02/2017 Yn bresennol
01/03/2017 Cyngor Sir y Fflint ,01/03/2017 Yn bresennol
25/01/2017 Pwyllgor Archwilio ,25/01/2017 Yn bresennol
15/03/2017 Pwyllgor Archwilio ,15/03/2017 Yn bresennol
01/02/2017 Pwyllgor Cyfansoddiad ,01/02/2017 Yn bresennol
01/02/2017 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,01/02/2017 Yn bresennol
06/03/2017 Pwyllgor Safonau ,06/03/2017 Yn bresennol
03/04/2017 Pwyllgor Safonau ,03/04/2017 Yn bresennol
12/01/2017 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,12/01/2017 Yn bresennol
20/01/2017 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,20/01/2017 Yn bresennol
09/02/2017 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,09/02/2017 Yn bresennol
09/03/2017 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,09/03/2017 Cafwyd ymddiheuriad