Yn bresennol

Presenoldeb Cyng Antony Wren

Ystadegau mynychu Cyng Antony Wren
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:14
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 13   93%
Cafwyd ymddiheuriad:1   100% yr absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   7%
Yn bresennol:1

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer o cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer o cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng Antony Wren
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
20/02/2024 Cabinet ,20/02/2024 Yn bresennol
06/12/2023 Cyngor Sir y Fflint ,06/12/2023 Cafwyd ymddiheuriad
23/01/2024 Cyngor Sir y Fflint ,23/01/2024 Yn bresennol
20/02/2024 Cyngor Sir y Fflint ,20/02/2024 Yn bresennol
16/04/2024 Cyngor Sir y Fflint ,16/04/2024 Yn bresennol
29/11/2023 Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd ,29/11/2023 Yn bresennol
28/02/2024 Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd ,28/02/2024 Yn bresennol
20/03/2024 Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd ,20/03/2024 Yn bresennol
17/04/2024 Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd ,17/04/2024 Yn bresennol
06/11/2023 Pwyllgor Safonau ,06/11/2023 Yn bresennol
04/12/2023 Pwyllgor Safonau ,04/12/2023 Disgwyliedig
08/01/2024 Pwyllgor Safonau ,08/01/2024 Yn bresennol
04/03/2024 Pwyllgor Safonau ,04/03/2024 Disgwyliedig
15/11/2023 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned a Tai ,15/11/2023 Yn bresennol fel dirprwy
08/11/2023 Pwyllgor y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd ,08/11/2023 Yn bresennol
24/01/2024 Pwyllgor y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd ,24/01/2024 Yn bresennol
20/03/2024 Pwyllgor y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd ,20/03/2024 Yn bresennol