Yn bresennol

Presenoldeb Cyng Teresa Carberry

Ystadegau mynychu Cyng Teresa Carberry
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:12
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 8   67%
Cafwyd ymddiheuriad:4   100% yr absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):4   33%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer o cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer o cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng Teresa Carberry
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
Private meeting, 21/09/2023 Disgwyliedig
Private meeting, 16/11/2023 Disgwyliedig
Private meeting, 17/01/2024 Disgwyliedig
26/09/2023 Cyngor Sir y Fflint ,26/09/2023 Cafwyd ymddiheuriad
24/10/2023 Cyngor Sir y Fflint ,24/10/2023 Cafwyd ymddiheuriad
06/12/2023 Cyngor Sir y Fflint ,06/12/2023 Yn bresennol
23/01/2024 Cyngor Sir y Fflint ,23/01/2024 Yn bresennol
20/02/2024 Cyngor Sir y Fflint ,20/02/2024 Yn bresennol
04/09/2023 Pwyllgor Safonau ,04/09/2023 Cafwyd ymddiheuriad
02/10/2023 Pwyllgor Safonau ,02/10/2023 Disgwyliedig
06/11/2023 Pwyllgor Safonau ,06/11/2023 Yn bresennol
04/12/2023 Pwyllgor Safonau ,04/12/2023 Disgwyliedig
08/01/2024 Pwyllgor Safonau ,08/01/2024 Yn bresennol
05/02/2024 Pwyllgor Safonau ,05/02/2024 Disgwyliedig
14/09/2023 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant ,14/09/2023 Yn bresennol
19/10/2023 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant ,19/10/2023 Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd; Substituted by Cllr Gillian Brockley
30/11/2023 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant ,30/11/2023 Yn bresennol
01/02/2024 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant ,01/02/2024 Yn bresennol