Yn bresennol

Presenoldeb Cyng Andrew Parkhurst

Ystadegau mynychu Cyng Andrew Parkhurst
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:19
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 18   95%
Cafwyd ymddiheuriad:1   100% yr absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   5%
Yn bresennol:2

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng Andrew Parkhurst
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
29/06/2023 Cyd-Bwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant a Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,29/06/2023 Yn bresennol
20/06/2023 Cyngor Sir y Fflint ,20/06/2023 Yn bresennol
26/09/2023 Cyngor Sir y Fflint ,26/09/2023 Yn bresennol
24/10/2023 Cyngor Sir y Fflint ,24/10/2023 Yn bresennol
21/06/2023 Pwyllgor Cynllunio ,21/06/2023 Yn bresennol
14/06/2023 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,14/06/2023 Yn bresennol
26/07/2023 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,26/07/2023 Yn bresennol
27/09/2023 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,27/09/2023 Yn bresennol
22/11/2023 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,22/11/2023 Yn bresennol
03/07/2023 Pwyllgor Safonau ,03/07/2023 Yn bresennol
04/09/2023 Pwyllgor Safonau ,04/09/2023 Yn bresennol
02/10/2023 Pwyllgor Safonau ,02/10/2023 Disgwyliedig
06/11/2023 Pwyllgor Safonau ,06/11/2023 Yn bresennol
04/12/2023 Pwyllgor Safonau ,04/12/2023 Disgwyliedig
13/07/2023 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant ,13/07/2023 Yn bresennol
14/09/2023 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant ,14/09/2023 Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd; Substituted by Cllr Hilary McGuill
19/10/2023 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant ,19/10/2023 Yn bresennol
30/11/2023 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant ,30/11/2023 Yn bresennol
16/11/2023 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,16/11/2023 Yn bresennol
12/09/2023 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi ,12/09/2023 Yn bresennol fel dirprwy
28/09/2023 Pwyllgor y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd ,28/09/2023 Yn bresennol fel dirprwy
08/11/2023 Pwyllgor y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd ,08/11/2023 Yn bresennol
30/11/2023 Pwyllgor y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd ,30/11/2023 Disgwyliedig
23/11/2023 SACRE Sir y Fflint ,23/11/2023 Yn bresennol