Yn bresennol

Presenoldeb Cyng Pam Banks

Ystadegau mynychu Cyng Pam Banks
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:9
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 6   67%
Cafwyd ymddiheuriad:3   100% yr absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):3   33%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer o cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer o cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng Pam Banks
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
26/09/2023 Cyngor Sir y Fflint ,26/09/2023 Yn bresennol
24/10/2023 Cyngor Sir y Fflint ,24/10/2023 Yn bresennol
06/12/2023 Cyngor Sir y Fflint ,06/12/2023 Cafwyd ymddiheuriad
23/01/2024 Cyngor Sir y Fflint ,23/01/2024 Disgwyliedig
20/02/2024 Cyngor Sir y Fflint ,20/02/2024 Yn bresennol
13/09/2023 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned a Tai ,13/09/2023 Yn bresennol
11/10/2023 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned a Tai ,11/10/2023 Yn bresennol
15/11/2023 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned a Tai ,15/11/2023 Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd; Substituted by Cllr Antony Wren
13/12/2023 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned a Tai ,13/12/2023 Cafwyd ymddiheuriad
10/01/2024 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned a Tai ,10/01/2024 Yn bresennol
07/02/2024 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned a Tai ,07/02/2024 Disgwyliedig