Yn bresennol

Presenoldeb Cyng Mel Buckley

Ystadegau mynychu Cyng Mel Buckley
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:15
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 13   87%
Cafwyd ymddiheuriad:2   100% yr absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):2   13%
Yn bresennol:1

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng Mel Buckley
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
29/06/2023 Cyd-Bwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant a Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,29/06/2023 Yn bresennol
20/06/2023 Cyngor Sir y Fflint ,20/06/2023 Yn bresennol
26/09/2023 Cyngor Sir y Fflint ,26/09/2023 Yn bresennol
24/10/2023 Cyngor Sir y Fflint ,24/10/2023 Yn bresennol
28/11/2023 Pwyllgor Newid yn yr Hinsawdd ,28/11/2023 Yn bresennol fel dirprwy
19/10/2023 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant ,19/10/2023 Yn bresennol fel dirprwy
13/09/2023 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned a Tai ,13/09/2023 Yn bresennol
20/07/2023 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,20/07/2023 Yn bresennol
07/09/2023 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,07/09/2023 Yn bresennol
26/10/2023 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,26/10/2023 Yn bresennol
13/06/2023 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi ,13/06/2023 Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd; Substituted by Cllr Tina Claydon
11/07/2023 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi ,11/07/2023 Yn bresennol
12/09/2023 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi ,12/09/2023 Yn bresennol
10/10/2023 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi ,10/10/2023 Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd; Substituted by Cllr Ron Davies
14/11/2023 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi ,14/11/2023 Yn bresennol
13/06/2023 Pwyllgor y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd ,13/06/2023 Yn bresennol fel dirprwy