Yn bresennol

Presenoldeb Cyng Ryan McKeown

Ystadegau mynychu Cyng Ryan McKeown
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:16
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 13   81%
Cafwyd ymddiheuriad:3   100% yr absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):3   19%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer o cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer o cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng Ryan McKeown
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
27/06/2024 Cyd-Bwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant a Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,27/06/2024 Yn bresennol
20/02/2024 Cyngor Sir y Fflint ,20/02/2024 Yn bresennol
16/04/2024 Cyngor Sir y Fflint ,16/04/2024 Yn bresennol
14/05/2024 Cyngor Sir y Fflint ,14/05/2024 Yn bresennol
14/05/2024 Cyngor Sir y Fflint ,14/05/2024 Yn bresennol
03/07/2024 Cyngor Sir y Fflint ,03/07/2024 Disgwyliedig
26/06/2024 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,26/06/2024 Yn bresennol fel dirprwy
01/02/2024 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant ,01/02/2024 Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd; Substituted by Cllr Ted Palmer
21/03/2024 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant ,21/03/2024 Yn bresennol
10/05/2024 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant ,10/05/2024 Yn bresennol
23/05/2024 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant ,23/05/2024 Yn bresennol
28/05/2024 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant ,28/05/2024 Yn bresennol
Private meeting, 05/06/2024 Disgwyliedig
11/07/2024 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant ,11/07/2024 Disgwyliedig
18/07/2024 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant ,18/07/2024 Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd; Substituted by Cllr Mel Buckley
08/02/2024 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,08/02/2024 Yn bresennol fel dirprwy
06/06/2024 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,06/06/2024 Yn bresennol
11/06/2024 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi ,11/06/2024 Yn bresennol fel dirprwy
21/02/2024 Pwyllgor Trwyddedu ,21/02/2024 Cafwyd ymddiheuriad