Yn bresennol

Presenoldeb Cyng Debbie Owen

Ystadegau mynychu Cyng Debbie Owen
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:15
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 13   87%
Cafwyd ymddiheuriad:2   100% yr absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):2   13%
Yn bresennol:5

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer o cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer o cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng Debbie Owen
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
20/02/2024 Cabinet ,20/02/2024 Yn bresennol
24/04/2024 Cabinet ,24/04/2024 Yn bresennol
27/06/2024 Cyd-Bwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant a Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,27/06/2024 Yn bresennol
20/02/2024 Cyngor Sir y Fflint ,20/02/2024 Yn bresennol
16/04/2024 Cyngor Sir y Fflint ,16/04/2024 Yn bresennol
14/05/2024 Cyngor Sir y Fflint ,14/05/2024 Yn bresennol
14/05/2024 Cyngor Sir y Fflint ,14/05/2024 Cafwyd ymddiheuriad
03/07/2024 Cyngor Sir y Fflint ,03/07/2024 Disgwyliedig
21/03/2024 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant ,21/03/2024 Yn bresennol fel dirprwy
10/05/2024 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant ,10/05/2024 Yn bresennol
10/05/2024 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant ,10/05/2024 Yn bresennol
23/05/2024 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant ,23/05/2024 Yn bresennol
28/05/2024 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant ,28/05/2024 Yn bresennol
Private meeting, 05/06/2024 Disgwyliedig
11/07/2024 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant ,11/07/2024 Disgwyliedig
18/07/2024 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant ,18/07/2024 Yn bresennol
22/04/2024 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned a Tai ,22/04/2024 Yn bresennol
09/02/2024 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,09/02/2024 Yn bresennol
29/02/2024 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,29/02/2024 Yn bresennol
06/06/2024 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,06/06/2024 Yn bresennol
18/07/2024 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,18/07/2024 Yn bresennol
07/02/2024 SACRE Sir y Fflint ,07/02/2024 Yn bresennol
05/06/2024 SACRE Sir y Fflint ,05/06/2024 Cafwyd ymddiheuriad