Yn bresennol

Presenoldeb Cyng Linda Thomas

Ystadegau mynychu Cyng Linda Thomas
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:15
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 13   87%
Cafwyd ymddiheuriad:2   100% yr absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):2   13%
Yn bresennol:1

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer o cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer o cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng Linda Thomas
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
29/06/2023 Cyd-Bwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant a Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,29/06/2023 Yn bresennol
04/05/2023 Cyngor Sir y Fflint ,04/05/2023 Yn bresennol
04/05/2023 Cyngor Sir y Fflint ,04/05/2023 Yn bresennol
20/06/2023 Cyngor Sir y Fflint ,20/06/2023 Yn bresennol
14/06/2023 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,14/06/2023 Yn bresennol
26/07/2023 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,26/07/2023 Yn bresennol
20/04/2023 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,20/04/2023 Yn bresennol
18/05/2023 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,18/05/2023 Yn bresennol
13/07/2023 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,13/07/2023 Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd; Substituted by Cllr Dan Rose
14/09/2023 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,14/09/2023 Yn bresennol
13/09/2023 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned a Tai ,13/09/2023 Yn bresennol
20/04/2023 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,20/04/2023 Cafwyd ymddiheuriad
27/04/2023 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,27/04/2023 Yn bresennol
08/06/2023 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,08/06/2023 Yn bresennol
20/07/2023 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,20/07/2023 Yn bresennol
07/09/2023 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,07/09/2023 Yn bresennol