Yn bresennol

Presenoldeb Cyng Paul Johnson

Ystadegau mynychu Cyng Paul Johnson
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:15
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 15   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng Paul Johnson
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
09/09/2020 Cyngor Sir y Fflint ,09/09/2020 Yn bresennol
29/09/2020 Cyngor Sir y Fflint ,29/09/2020 Yn bresennol
20/10/2020 Cyngor Sir y Fflint ,20/10/2020 Yn bresennol
17/11/2020 Cyngor Sir y Fflint ,17/11/2020 Yn bresennol
08/12/2020 Cyngor Sir y Fflint ,08/12/2020 Yn bresennol
28/09/2020 Planning Site Visits ,28/09/2020 Disgwyliedig
26/10/2020 Planning Site Visits ,26/10/2020 Disgwyliedig
30/11/2020 Planning Site Visits ,30/11/2020 Disgwyliedig
11/01/2021 Planning Site Visits ,11/01/2021 Disgwyliedig
Private meeting, 12/11/2020 Disgwyliedig
Private meeting, 10/12/2020 Disgwyliedig
09/09/2020 Pwyllgor Archwilio ,09/09/2020 Yn bresennol
18/11/2020 Pwyllgor Archwilio ,18/11/2020 Yn bresennol
30/09/2020 Pwyllgor Cynllunio ,30/09/2020 Yn bresennol
28/10/2020 Pwyllgor Cynllunio ,28/10/2020 Yn bresennol
02/12/2020 Pwyllgor Cynllunio ,02/12/2020 Yn bresennol
13/01/2021 Pwyllgor Cynllunio ,13/01/2021 Yn bresennol
Private meeting, 11/09/2020 Disgwyliedig
21/09/2020 Pwyllgor Safonau ,21/09/2020 Disgwyliedig
05/10/2020 Pwyllgor Safonau ,05/10/2020 Disgwyliedig
02/11/2020 Pwyllgor Safonau ,02/11/2020 Yn bresennol
11/01/2021 Pwyllgor Safonau ,11/01/2021 Yn bresennol
15/10/2020 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,15/10/2020 Yn bresennol fel dirprwy
02/11/2020 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,02/11/2020 Yn bresennol fel dirprwy