Yn bresennol

Presenoldeb Cyng Ted Palmer

Ystadegau mynychu Cyng Ted Palmer
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:23
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 19   83%
Cafwyd ymddiheuriad:3   75% yr absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):4   17%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng Ted Palmer
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
20/06/2023 Cyngor Sir y Fflint ,20/06/2023 Yn bresennol
26/09/2023 Cyngor Sir y Fflint ,26/09/2023 Yn bresennol
24/10/2023 Cyngor Sir y Fflint ,24/10/2023 Yn bresennol
21/06/2023 Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd ,21/06/2023 Yn bresennol
30/08/2023 Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd ,30/08/2023 Yn bresennol
29/11/2023 Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd ,29/11/2023 Yn bresennol
21/06/2023 Pwyllgor Cynllunio ,21/06/2023 Yn bresennol
19/07/2023 Pwyllgor Cynllunio ,19/07/2023 Yn bresennol
30/08/2023 Pwyllgor Cynllunio ,30/08/2023 Cafwyd ymddiheuriad
27/09/2023 Pwyllgor Cynllunio ,27/09/2023 Yn bresennol
25/10/2023 Pwyllgor Cynllunio ,25/10/2023 Yn bresennol
22/11/2023 Pwyllgor Cynllunio ,22/11/2023 Yn bresennol
14/06/2023 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,14/06/2023 Yn bresennol fel dirprwy
26/07/2023 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,26/07/2023 Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd; Substituted by Cllr Ryan McKeown
27/09/2023 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,27/09/2023 Absennol
22/11/2023 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,22/11/2023 Yn bresennol
03/07/2023 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned a Tai ,03/07/2023 Yn bresennol fel dirprwy
11/10/2023 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned a Tai ,11/10/2023 Yn bresennol fel dirprwy
15/11/2023 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned a Tai ,15/11/2023 Yn bresennol fel dirprwy
04/10/2023 Pwyllgor Trwyddedu ,04/10/2023 Yn bresennol fel dirprwy
13/06/2023 Pwyllgor y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd ,13/06/2023 Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd; Substituted by Cllr Mel Buckley
28/09/2023 Pwyllgor y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd ,28/09/2023 Yn bresennol
08/11/2023 Pwyllgor y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd ,08/11/2023 Yn bresennol
30/11/2023 Pwyllgor y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd ,30/11/2023 Disgwyliedig