Yn bresennol

Presenoldeb Cyng Jean S Davies

Ystadegau mynychu Cyng Jean S Davies
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:8
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 0   0%
Cafwyd ymddiheuriad:3   38% yr absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):8   100%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer o cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer o cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng Jean S Davies
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
26/09/2023 Cyngor Sir y Fflint ,26/09/2023 Absennol
24/10/2023 Cyngor Sir y Fflint ,24/10/2023 Absennol
06/12/2023 Cyngor Sir y Fflint ,06/12/2023 Absennol
23/01/2024 Cyngor Sir y Fflint ,23/01/2024 Disgwyliedig
07/09/2023 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,07/09/2023 Cafwyd ymddiheuriad
26/10/2023 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,26/10/2023 Disgwyliedig
07/12/2023 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,07/12/2023 Absennol
18/01/2024 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,18/01/2024 Cafwyd ymddiheuriad
09/02/2024 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,09/02/2024 Absennol
28/09/2023 Pwyllgor y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd ,28/09/2023 Disgwyliedig
08/11/2023 Pwyllgor y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd ,08/11/2023 Cafwyd ymddiheuriad
30/11/2023 Pwyllgor y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd ,30/11/2023 Disgwyliedig
24/01/2024 Pwyllgor y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd ,24/01/2024 Disgwyliedig