Yn bresennol

Presenoldeb Cyng Jean S Davies

Ystadegau mynychu Cyng Jean S Davies
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:11
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 0   0%
Cafwyd ymddiheuriad:11   100% yr absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):11   100%
Yn bresennol:1

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer o cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer o cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng Jean S Davies
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
27/09/2022 Cyngor Sir y Fflint ,27/09/2022 Cafwyd ymddiheuriad
18/10/2022 Cyngor Sir y Fflint ,18/10/2022 Cafwyd ymddiheuriad
13/12/2022 Cyngor Sir y Fflint ,13/12/2022 Cafwyd ymddiheuriad
24/01/2023 Cyngor Sir y Fflint ,24/01/2023 Cafwyd ymddiheuriad
12/10/2022 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned, Tai ac Asedau ,12/10/2022 Yn bresennol
27/10/2022 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,27/10/2022 Cafwyd ymddiheuriad
30/11/2022 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,30/11/2022 Cafwyd ymddiheuriad
08/12/2022 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,08/12/2022 Cafwyd ymddiheuriad
19/01/2023 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,19/01/2023 Cafwyd ymddiheuriad
29/09/2022 Pwyllgor y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd ,29/09/2022 Cafwyd ymddiheuriad
09/11/2022 Pwyllgor y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd ,09/11/2022 Cafwyd ymddiheuriad
12/01/2023 Pwyllgor y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd ,12/01/2023 Cafwyd ymddiheuriad