Yn bresennol

Presenoldeb Cyng Jean S Davies

Ystadegau mynychu Cyng Jean S Davies
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:13
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 1   8%
Cafwyd ymddiheuriad:11   92% yr absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):12   92%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer o cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer o cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng Jean S Davies
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
13/12/2022 Cyngor Sir y Fflint ,13/12/2022 Cafwyd ymddiheuriad
24/01/2023 Cyngor Sir y Fflint ,24/01/2023 Cafwyd ymddiheuriad
14/02/2023 Cyngor Sir y Fflint ,14/02/2023 Disgwyliedig
23/02/2023 Cyngor Sir y Fflint ,23/02/2023 Yn bresennol
17/03/2023 Cyngor Sir y Fflint ,17/03/2023 Cafwyd ymddiheuriad
04/05/2023 Cyngor Sir y Fflint ,04/05/2023 Cafwyd ymddiheuriad
04/05/2023 Cyngor Sir y Fflint ,04/05/2023 Cafwyd ymddiheuriad
08/12/2022 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,08/12/2022 Cafwyd ymddiheuriad
19/01/2023 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,19/01/2023 Cafwyd ymddiheuriad
02/03/2023 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,02/03/2023 Cafwyd ymddiheuriad
20/04/2023 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,20/04/2023 Cafwyd ymddiheuriad
27/04/2023 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,27/04/2023 Absennol
12/01/2023 Pwyllgor y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd ,12/01/2023 Cafwyd ymddiheuriad
15/03/2023 Pwyllgor y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd ,15/03/2023 Cafwyd ymddiheuriad