Yn bresennol

Presenoldeb Cyng Sean Bibby

Ystadegau mynychu Cyng Sean Bibby
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:19
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 17   89%
Cafwyd ymddiheuriad:2   100% yr absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):2   11%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng Sean Bibby
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
16/02/2021 Cyngor Sir y Fflint ,16/02/2021 Yn bresennol
01/04/2021 Cyngor Sir y Fflint ,01/04/2021 Yn bresennol
Private meeting, 24/05/2021 Disgwyliedig
25/05/2021 Cyngor Sir y Fflint ,25/05/2021 Yn bresennol
22/07/2021 Cyngor Sir y Fflint ,22/07/2021 Yn bresennol
03/08/2021 Cyngor Sir y Fflint ,03/08/2021 Yn bresennol
15/07/2021 Pwyllgor Adfer ,15/07/2021 Yn bresennol fel dirprwy
18/03/2021 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant ,18/03/2021 Yn bresennol fel dirprwy
11/02/2021 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,11/02/2021 Yn bresennol
11/03/2021 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,11/03/2021 Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd; Substituted by Cllr Joe Johnson
10/06/2021 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,10/06/2021 Yn bresennol
08/07/2021 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,08/07/2021 Yn bresennol
29/07/2021 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,29/07/2021 Cafwyd ymddiheuriad
19/05/2021 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned, Tai ac Asedau ,19/05/2021 Yn bresennol fel dirprwy
01/07/2021 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,01/07/2021 Yn bresennol fel dirprwy
09/03/2021 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi ,09/03/2021 Yn bresennol
12/05/2021 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi ,12/05/2021 Yn bresennol
08/06/2021 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi ,08/06/2021 Yn bresennol
06/07/2021 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi ,06/07/2021 Yn bresennol
24/03/2021 Pwyllgor y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd ,24/03/2021 Yn bresennol fel dirprwy