Yn bresennol

Presenoldeb Cyng Sean Bibby

Ystadegau mynychu Cyng Sean Bibby
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:17
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 15   88%
Cafwyd ymddiheuriad:2   100% yr absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):2   12%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng Sean Bibby
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
17/11/2020 Cyngor Sir y Fflint ,17/11/2020 Yn bresennol
08/12/2020 Cyngor Sir y Fflint ,08/12/2020 Yn bresennol
26/01/2021 Cyngor Sir y Fflint ,26/01/2021 Yn bresennol
16/02/2021 Cyngor Sir y Fflint ,16/02/2021 Yn bresennol
01/04/2021 Cyngor Sir y Fflint ,01/04/2021 Yn bresennol
18/03/2021 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant ,18/03/2021 Yn bresennol fel dirprwy
02/11/2020 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,02/11/2020 Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd; Substituted by Cllr Paul Johnson
12/11/2020 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,12/11/2020 Yn bresennol
10/12/2020 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,10/12/2020 Yn bresennol
14/01/2021 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,14/01/2021 Yn bresennol
11/02/2021 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,11/02/2021 Yn bresennol
11/03/2021 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,11/03/2021 Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd; Substituted by Cllr Joe Johnson
10/11/2020 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi ,10/11/2020 Yn bresennol
08/12/2020 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi ,08/12/2020 Yn bresennol
12/01/2021 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi ,12/01/2021 Yn bresennol
09/02/2021 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi ,09/02/2021 Yn bresennol
09/03/2021 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi ,09/03/2021 Yn bresennol