Yn bresennol

Presenoldeb Cyng Mared Eastwood

Ystadegau mynychu Cyng Mared Eastwood
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:12
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 12   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng Mared Eastwood
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
26/01/2021 Cyngor Sir y Fflint ,26/01/2021 Yn bresennol
16/02/2021 Cyngor Sir y Fflint ,16/02/2021 Yn bresennol
01/04/2021 Cyngor Sir y Fflint ,01/04/2021 Yn bresennol
Private meeting, 24/05/2021 Disgwyliedig
25/05/2021 Cyngor Sir y Fflint ,25/05/2021 Yn bresennol
14/01/2021 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,14/01/2021 Yn bresennol
11/02/2021 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,11/02/2021 Yn bresennol
11/03/2021 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,11/03/2021 Yn bresennol
10/06/2021 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,10/06/2021 Yn bresennol
20/01/2021 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned, Tai ac Asedau ,20/01/2021 Yn bresennol
23/02/2021 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned, Tai ac Asedau ,23/02/2021 Yn bresennol
10/03/2021 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned, Tai ac Asedau ,10/03/2021 Yn bresennol
19/05/2021 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned, Tai ac Asedau ,19/05/2021 Yn bresennol