Yn bresennol

Presenoldeb Cyng Mared Eastwood

Ystadegau mynychu Cyng Mared Eastwood
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:16
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 15   94%
Cafwyd ymddiheuriad:1   100% yr absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   6%
Yn bresennol:2

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng Mared Eastwood
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
23/05/2023 Cabinet ,23/05/2023 Yn bresennol
20/06/2023 Cabinet ,20/06/2023 Yn bresennol
18/07/2023 Cabinet ,18/07/2023 Yn bresennol
19/09/2023 Cabinet ,19/09/2023 Yn bresennol
Private meeting, 21/09/2023 Disgwyliedig
29/06/2023 Cyd-Bwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant a Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,29/06/2023 Yn bresennol
04/05/2023 Cyngor Sir y Fflint ,04/05/2023 Yn bresennol
04/05/2023 Cyngor Sir y Fflint ,04/05/2023 Yn bresennol
20/06/2023 Cyngor Sir y Fflint ,20/06/2023 Yn bresennol
26/09/2023 Cyngor Sir y Fflint ,26/09/2023 Yn bresennol
Private meeting, 22/06/2023 Disgwyliedig
Private meeting, 21/09/2023 Disgwyliedig
18/09/2023 Is-bwyllgor Trwyddedu ,18/09/2023 Yn bresennol
23/05/2023 Pwyllgor Newid yn yr Hinsawdd ,23/05/2023 Yn bresennol
18/07/2023 Pwyllgor Newid yn yr Hinsawdd ,18/07/2023 Yn bresennol
06/09/2023 Pwyllgor Newid yn yr Hinsawdd ,06/09/2023 Yn bresennol
11/05/2023 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant ,11/05/2023 Yn bresennol
13/07/2023 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant ,13/07/2023 Yn bresennol
18/04/2023 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi ,18/04/2023 Yn bresennol
13/06/2023 Pwyllgor y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd ,13/06/2023 Yn bresennol
28/09/2023 Pwyllgor y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd ,28/09/2023 Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd; Substituted by Cllr Andrew Parkhurst
07/06/2023 SACRE Sir y Fflint ,07/06/2023 Disgwyliedig