Yn bresennol

Presenoldeb Cyng Patrick Heesom

Ystadegau mynychu Cyng Patrick Heesom
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:23
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 22   96%
Cafwyd ymddiheuriad:1   100% yr absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   4%
Yn bresennol:10

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng Patrick Heesom
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
15/12/2020 Cabinet ,15/12/2020 Yn bresennol
23/12/2020 Cabinet ,23/12/2020 Yn bresennol
16/02/2021 Cabinet ,16/02/2021 Yn bresennol
16/03/2021 Cabinet ,16/03/2021 Yn bresennol
20/04/2021 Cabinet ,20/04/2021 Yn bresennol
17/11/2020 Cyngor Sir y Fflint ,17/11/2020 Yn bresennol
08/12/2020 Cyngor Sir y Fflint ,08/12/2020 Yn bresennol
26/01/2021 Cyngor Sir y Fflint ,26/01/2021 Yn bresennol
16/02/2021 Cyngor Sir y Fflint ,16/02/2021 Yn bresennol
01/04/2021 Cyngor Sir y Fflint ,01/04/2021 Yn bresennol
Private meeting, 12/11/2020 Disgwyliedig
Private meeting, 10/12/2020 Disgwyliedig
Private meeting, 11/02/2021 Disgwyliedig
Private meeting, 08/04/2021 Disgwyliedig
18/11/2020 Pwyllgor Archwilio ,18/11/2020 Yn bresennol
27/01/2021 Pwyllgor Archwilio ,27/01/2021 Yn bresennol
24/03/2021 Pwyllgor Archwilio ,24/03/2021 Yn bresennol
02/12/2020 Pwyllgor Cynllunio ,02/12/2020 Yn bresennol
13/01/2021 Pwyllgor Cynllunio ,13/01/2021 Yn bresennol
03/03/2021 Pwyllgor Cynllunio ,03/03/2021 Yn bresennol
31/03/2021 Pwyllgor Cynllunio ,31/03/2021 Yn bresennol
11/01/2021 Pwyllgor Safonau ,11/01/2021 Yn bresennol
08/02/2021 Pwyllgor Safonau ,08/02/2021 Disgwyliedig
01/03/2021 Pwyllgor Safonau ,01/03/2021 Disgwyliedig
12/04/2021 Pwyllgor Safonau ,12/04/2021 Disgwyliedig
17/12/2020 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant ,17/12/2020 Yn bresennol fel dirprwy
28/01/2021 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant ,28/01/2021 Yn bresennol fel dirprwy
18/03/2021 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant ,18/03/2021 Yn bresennol
12/11/2020 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,12/11/2020 Yn bresennol
10/12/2020 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,10/12/2020 Yn bresennol
14/01/2021 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,14/01/2021 Yn bresennol
11/02/2021 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,11/02/2021 Yn bresennol
11/03/2021 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,11/03/2021 Cafwyd ymddiheuriad
16/12/2020 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned, Tai ac Asedau ,16/12/2020 Yn bresennol
20/01/2021 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned, Tai ac Asedau ,20/01/2021 Yn bresennol
23/02/2021 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned, Tai ac Asedau ,23/02/2021 Yn bresennol
10/03/2021 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned, Tai ac Asedau ,10/03/2021 Yn bresennol
08/12/2020 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi ,08/12/2020 Yn bresennol
12/01/2021 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi ,12/01/2021 Yn bresennol
09/02/2021 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi ,09/02/2021 Disgwyliedig
09/03/2021 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi ,09/03/2021 Disgwyliedig
25/11/2020 Pwyllgor y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd ,25/11/2020 Yn bresennol fel dirprwy