Yn bresennol

Presenoldeb Cyng Geoff Collett

Ystadegau mynychu Cyng Geoff Collett
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:6
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 4   67%
Cafwyd ymddiheuriad:2   100% yr absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):2   33%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng Geoff Collett
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
09/09/2020 Cyngor Sir y Fflint ,09/09/2020 Cafwyd ymddiheuriad
29/09/2020 Cyngor Sir y Fflint ,29/09/2020 Yn bresennol
Private meeting, 16/07/2020 Disgwyliedig
23/07/2020 Pwyllgor Archwilio ,23/07/2020 Yn bresennol
09/09/2020 Pwyllgor Archwilio ,09/09/2020 Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd; Substituted by Cllr Joe Johnson
28/09/2020 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,28/09/2020 Yn bresennol
25/09/2020 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned, Tai ac Asedau ,25/09/2020 Yn bresennol
Private meeting, 27/07/2020 Disgwyliedig