Yn bresennol

Presenoldeb Cyng Ralph Small

Ystadegau mynychu Cyng Ralph Small
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:14
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 12   86%
Cafwyd ymddiheuriad:2   100% yr absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):2   14%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer o cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer o cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng Ralph Small
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
22/07/2021 Cyngor Sir y Fflint ,22/07/2021 Yn bresennol
03/08/2021 Cyngor Sir y Fflint ,03/08/2021 Cafwyd ymddiheuriad
28/09/2021 Cyngor Sir y Fflint ,28/09/2021 Yn bresennol
19/10/2021 Cyngor Sir y Fflint ,19/10/2021 Yn bresennol
07/12/2021 Cyngor Sir y Fflint ,07/12/2021 Yn bresennol
29/07/2021 Is-bwyllgor Trwyddedu ,29/07/2021 Disgwyliedig
01/09/2021 Is-bwyllgor Trwyddedu ,01/09/2021 Yn bresennol
01/09/2021 Is-bwyllgor Trwyddedu ,01/09/2021 Yn bresennol
08/09/2021 Is-bwyllgor Trwyddedu ,08/09/2021 Yn bresennol
20/10/2021 Is-bwyllgor Trwyddedu ,20/10/2021 Yn bresennol
30/11/2021 Is-bwyllgor Trwyddedu ,30/11/2021 Yn bresennol
01/09/2021 Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd ,01/09/2021 Cafwyd ymddiheuriad
10/11/2021 Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd ,10/11/2021 Yn bresennol
07/07/2021 Pwyllgor Trwyddedu ,07/07/2021 Yn bresennol
06/10/2021 Pwyllgor Trwyddedu ,06/10/2021 Yn bresennol