Yn bresennol

Presenoldeb Cyng David Williams

Ystadegau mynychu Cyng David Williams
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:12
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 8   67%
Cafwyd ymddiheuriad:3   75% yr absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):4   33%
Yn bresennol:2

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng David Williams
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
Private meeting, 10/07/2019 Disgwyliedig
Private meeting, 18/09/2019 Absennol
Private meeting, 13/11/2019 Disgwyliedig
25/07/2019 Cyd-Bwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid a Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,25/07/2019 Yn bresennol
18/06/2019 Cyngor Sir y Fflint ,18/06/2019 Cafwyd ymddiheuriad
23/07/2019 Cyngor Sir y Fflint ,23/07/2019 Yn bresennol
11/09/2019 Cyngor Sir y Fflint ,11/09/2019 Yn bresennol
22/10/2019 Cyngor Sir y Fflint ,22/10/2019 Cafwyd ymddiheuriad
19/11/2019 Cyngor Sir y Fflint ,19/11/2019 Yn bresennol
29/05/2019 Pwyllgor Cynllunio ,29/05/2019 Yn bresennol
26/06/2019 Pwyllgor Cynllunio ,26/06/2019 Yn bresennol
02/10/2019 Pwyllgor Cynllunio ,02/10/2019 Yn bresennol
27/06/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid ,27/06/2019 Disgwyliedig
26/09/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid ,26/09/2019 Yn bresennol
07/11/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid ,07/11/2019 Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd; Substituted by Cllr Patrick Heesom
06/06/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,06/06/2019 Disgwyliedig
18/07/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,18/07/2019 Disgwyliedig
03/10/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,03/10/2019 Disgwyliedig
14/11/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,14/11/2019 Disgwyliedig
05/06/2019 Pwyllgor y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd ,05/06/2019 Yn bresennol
16/10/2019 Pwyllgor y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd ,16/10/2019 Yn bresennol fel dirprwy