Yn bresennol

Presenoldeb Cyng David Williams

Ystadegau mynychu Cyng David Williams
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:5
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 2   40%
Cafwyd ymddiheuriad:3   100% yr absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):3   60%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng David Williams
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
Private meeting, 14/07/2021 Disgwyliedig
17/06/2021 Cyd-Bwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant a Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,17/06/2021 Yn bresennol
22/07/2021 Cyngor Sir y Fflint ,22/07/2021 Yn bresennol
14/06/2021 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant ,14/06/2021 Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd; Substituted by Cllr Patrick Heesom
01/07/2021 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant ,01/07/2021 Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd; Substituted by Cllr Patrick Heesom
30/06/2021 Pwyllgor y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd ,30/06/2021 Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd; Substituted by Cllr Patrick Heesom