Yn bresennol

Presenoldeb Cyng David Healey

Ystadegau mynychu Cyng David Healey
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:8
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 5   62%
Cafwyd ymddiheuriad:3   100% yr absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):3   38%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer o cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer o cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng David Healey
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
14/02/2017 Cyngor Sir y Fflint ,14/02/2017 Yn bresennol
01/03/2017 Cyngor Sir y Fflint ,01/03/2017 Cafwyd ymddiheuriad
19/01/2017 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid ,19/01/2017 Yn bresennol
02/02/2017 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid ,02/02/2017 Yn bresennol
16/03/2017 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid ,16/03/2017 Cafwyd ymddiheuriad
01/02/2017 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter ,01/02/2017 Yn bresennol fel dirprwy
26/01/2017 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,26/01/2017 Yn bresennol
02/03/2017 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,02/03/2017 Cafwyd ymddiheuriad