Yn bresennol

Presenoldeb Cyng Ian Roberts

Ystadegau mynychu Cyng Ian Roberts
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:13
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 12   92%
Cafwyd ymddiheuriad:1   100% yr absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   8%
Yn bresennol:12

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng Ian Roberts
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
15/09/2020 Cabinet ,15/09/2020 Yn bresennol
22/09/2020 Cabinet ,22/09/2020 Yn bresennol
20/10/2020 Cabinet ,20/10/2020 Yn bresennol
17/11/2020 Cabinet ,17/11/2020 Yn bresennol
03/12/2020 Cabinet ,03/12/2020 Yn bresennol
15/12/2020 Cabinet ,15/12/2020 Disgwyliedig
23/12/2020 Cabinet ,23/12/2020 Disgwyliedig
19/01/2021 Cabinet ,19/01/2021 Yn bresennol
Private meeting, 23/09/2020 Cafwyd ymddiheuriad
Private meeting, 11/11/2020 Disgwyliedig
Private meeting, 20/01/2021 Disgwyliedig
09/09/2020 Cyngor Sir y Fflint ,09/09/2020 Yn bresennol
29/09/2020 Cyngor Sir y Fflint ,29/09/2020 Yn bresennol
20/10/2020 Cyngor Sir y Fflint ,20/10/2020 Yn bresennol
17/11/2020 Cyngor Sir y Fflint ,17/11/2020 Yn bresennol
08/12/2020 Cyngor Sir y Fflint ,08/12/2020 Yn bresennol
26/01/2021 Cyngor Sir y Fflint ,26/01/2021 Yn bresennol
Private meeting, 24/09/2020 Disgwyliedig
Private meeting, 07/01/2021 Disgwyliedig
18/11/2020 Pwyllgor Archwilio ,18/11/2020 Yn bresennol
27/01/2021 Pwyllgor Archwilio ,27/01/2021 Yn bresennol
05/08/2020 Pwyllgor Cynllunio ,05/08/2020 Yn bresennol
13/01/2021 Pwyllgor Cynllunio ,13/01/2021 Yn bresennol
24/09/2020 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant ,24/09/2020 Yn bresennol
05/11/2020 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant ,05/11/2020 Yn bresennol
15/10/2020 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,15/10/2020 Yn bresennol
02/11/2020 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,02/11/2020 Yn bresennol
12/11/2020 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,12/11/2020 Yn bresennol
10/12/2020 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,10/12/2020 Yn bresennol
22/09/2020 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,22/09/2020 Yn bresennol
10/11/2020 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi ,10/11/2020 Yn bresennol