Yn bresennol

Presenoldeb Cyng Paul Cunningham

Ystadegau mynychu Cyng Paul Cunningham
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:4
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 3   75%
Cafwyd ymddiheuriad:1   100% yr absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   25%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng Paul Cunningham
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
09/09/2020 Cyngor Sir y Fflint ,09/09/2020 Yn bresennol
24/09/2020 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant ,24/09/2020 Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd; Substituted by Cllr Sean Bibby
16/07/2020 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,16/07/2020 Yn bresennol
22/09/2020 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,22/09/2020 Yn bresennol