Yn bresennol

Presenoldeb Cyng Paul Cunningham

Ystadegau mynychu Cyng Paul Cunningham
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:16
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 9   56%
Cafwyd ymddiheuriad:7   100% yr absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):7   44%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer o cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer o cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng Paul Cunningham
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
26/09/2023 Cyngor Sir y Fflint ,26/09/2023 Yn bresennol
24/10/2023 Cyngor Sir y Fflint ,24/10/2023 Yn bresennol
06/12/2023 Cyngor Sir y Fflint ,06/12/2023 Yn bresennol
23/01/2024 Cyngor Sir y Fflint ,23/01/2024 Cafwyd ymddiheuriad
20/02/2024 Cyngor Sir y Fflint ,20/02/2024 Yn bresennol
Private meeting, 15/09/2023 Disgwyliedig
Private meeting, 10/11/2023 Disgwyliedig
Private meeting, 25/01/2024 Disgwyliedig
27/09/2023 Pwyllgor Cynllunio ,27/09/2023 Cafwyd ymddiheuriad
25/10/2023 Pwyllgor Cynllunio ,25/10/2023 Yn bresennol
22/11/2023 Pwyllgor Cynllunio ,22/11/2023 Cafwyd ymddiheuriad
13/12/2023 Pwyllgor Cynllunio ,13/12/2023 Yn bresennol
10/01/2024 Pwyllgor Cynllunio ,10/01/2024 Yn bresennol
07/02/2024 Pwyllgor Cynllunio ,07/02/2024 Cafwyd ymddiheuriad
14/09/2023 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant ,14/09/2023 Yn bresennol
19/10/2023 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant ,19/10/2023 Yn bresennol
30/11/2023 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant ,30/11/2023 Cafwyd ymddiheuriad
01/02/2024 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant ,01/02/2024 Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd; Substituted by Cllr Mel Buckley
23/11/2023 SACRE Sir y Fflint ,23/11/2023 Cafwyd ymddiheuriad
07/02/2024 SACRE Sir y Fflint ,07/02/2024 Disgwyliedig