Yn bresennol

Presenoldeb Cyng Dave Mackie

Ystadegau mynychu Cyng Dave Mackie
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:14
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 14   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng Dave Mackie
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
Private meeting, 20/01/2021 Yn bresennol
Private meeting, 10/03/2021 Yn bresennol
17/11/2020 Cyngor Sir y Fflint ,17/11/2020 Yn bresennol
08/12/2020 Cyngor Sir y Fflint ,08/12/2020 Yn bresennol
26/01/2021 Cyngor Sir y Fflint ,26/01/2021 Yn bresennol
16/02/2021 Cyngor Sir y Fflint ,16/02/2021 Yn bresennol
01/04/2021 Cyngor Sir y Fflint ,01/04/2021 Yn bresennol
17/12/2020 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant ,17/12/2020 Yn bresennol
28/01/2021 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant ,28/01/2021 Yn bresennol
18/03/2021 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant ,18/03/2021 Yn bresennol
03/12/2020 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,03/12/2020 Yn bresennol
21/01/2021 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,21/01/2021 Yn bresennol
04/03/2021 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,04/03/2021 Yn bresennol
10/02/2021 SACRE Sir y Fflint ,10/02/2021 Yn bresennol